Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny przez ośrodki pomocy społecznej

06
List

W załączniku znajduje się informacja w sparwie wydawania zaświadczeń studentom.

Załączniki