Plan wypłat listopad 2019 r.

06
List

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC

W BS SKÓRCZ

listopad 2019 r.

 

08.11 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

14.11 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

18-19.11 PRZELEW 500 +

20-21.11 PRZELEW ŚW. RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE/ 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

22.11 ABCDEFGH IJKL

25.11 ŁMNOPRSTUWZŻ

26.11 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

29.11 ZASIŁKI NIEODEBRANE