Plan wypłat grudzień 2019 r.

02
Gru

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC

W BS SKÓRCZ

grudzień 2019 r.

 

05.12 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

06.12 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

09-10.12 PRZELEW 500 +

11-12.12 PRZELEW ŚW. RODZ., FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE

/ 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

13.12 ABCDEFGH IJKL

16.12 ŁMNOPRSTUWZŻ

17.12 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

19.12 ZASIŁKI NIEODEBRANE