Poszukujemy osób na stanowiska: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

16
Gru

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza osoby empatyczne, sumienne, otwarte, posiadające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi do składania ofert na stanowiska pracy: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Do współpracy zachęcamy osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej czy osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Co ważne, nie zakłada się pracy pełnoetatowej. Świadczenie powyższego (towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością, pomoc w codziennych czynnościach, takich jak m.in. załatwianie spraw urzędowych, zakupy czy korzystanie z dóbr kultury) może stanowić dodatkowe zajęcie dla osób już pracujących czy studentów.

Program zakłada, iż usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7 – 22, jednak przede wszystkim należy mieć na względzie indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Zatem może to być od godziny do kilku dziennie. Ważne, by limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wyniósł nie więcej, niż 30 godzin w skali miesiąca.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy w powyższym zakresie prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz  CV wraz z załącznikami (poświadczenie zdobytego wykształcenia / doświadczenia) na adres: sekretariat@mgopsczersk.pl, bądź osobiście w siedzibie Ośrodka: ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Placówki: 52 398 47 65.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.