Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie chojnickim w 2020 r.

02
Sty

Starostwo Powiatowe w Chojnicach informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pismenego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkt poradnictwa obywatelskiego w Czersku mieści się w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul.Batorego 4a, 89-650 Czersk - punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe (porad udzielają doradcy obywatelscy).

Harmonogram : poniedziałek, środa 7.30 -11.30

              wtorek, czwartek, piątek     10.30- 14.30

Na wizytę do w/w punktów należy się umówić. Można tego dokonać na kilka sposobów:

1) za pośrednictwem strony internetowej: http://winpp.pl/Chojnice

2) telefonicznie, dzwoniąc pod następujące numery telefonu: 52 510 81 46

W załączniku szczegółowe informacje oraz harmonogram działania punktów w 2020 r.