Plan wypłat styczeń 2020

07
Sty

PLAN WYPŁAT  W BS SKÓRCZ

styczeń 2020 r.

10.01 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

14.01 ZASIŁKI STAŁE, CELOWE, OKRESOWE

20-21.01 PRZELEW 500 +

22-23.01 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

23.01 ABCDEFGHIJKL

24.01 ŁMNOPRSTUWZŻ

27.01 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

29.01 ZASIŁKI NIEODEBRANE