Plan wypłat luty 2020

29
Sty

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC W BS SKÓRCZ luty 2020 r.

10.02 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

14.02 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

17-18.02 PRZELEW 500 +

19-20.02 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

21.02 ABCDEFGH IJKL

24.02 ŁMNOPRSTUWZŻ

25.02 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

27.02 ZASIŁKI NIEODEBRANE