Plan wypłat marzec 2020

14
Luty

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC MARZEC 2020 r.

10.03 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

13.03 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

17-18.03 PRZELEW 500 +

19-20.03 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE

/ 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

23.03 ABCDEFGH IJKL

24.03 ŁMNOPRSTUWZŻ

26.03 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

30.03 ZASIŁKI NIEODEBRANE