Dzień Dziecka

04
Czerw

Z okazji Dnia Dziecka dzieci uczestniczące w profilaktyczno-edukacyjnych
zajęciach pozaszkolnych prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku działający w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
otrzymały upominek, który był uzupełnieniem procesu profilaktyczno-edukacyjnego.
Niespodziankę otrzymały również dzieci objęte programem wychowawczo – profilaktycznym
„Spójrz Inaczej”realizowanym w Zespole Szkół w Rytlu
Każde dziecko otrzymało pakiet materiałów profilaktycznych oraz list
z serdecznymi  życzeniami z okazji Dnia Dziecka. 


 

Korzystając z okazji przestrzegamy dzieci i młodzież przed zagrożeniami czyhającymi
podczas wakacyjnego wypoczynku.

PAMIĘTJ! Narkotyki, Dopalacze i Alkohol kradną życie – Nie daj się wciągnąć!

Realizacja zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.