PLAN WYPŁAT - MARZEC 2018

28
Luty

 

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC W BS SKÓRCZ

marzec 2018 r.

 

09.03 DODATKI MIESZKANIOWE

          DODATKI ENERGETYCZNE

 

14.03 ZASIŁKI STAŁE

 

16.03 ZASIŁKI CELOWE,OKRESOWE

 

19.03-23.03 PRZELEW ŚW. RODZ.

                    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

21.03 PRZELEW 500 +

          ŚWIADCZENIA RODZINNE, OPIEKUŃCZE

          500+ ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

 

20.03 ABCDEFGH IJKL

22.03 ŁMNOPRSTUWZŻ

 

27.03 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE,

          WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

30.03 ZASIŁKI NIEODEBRANE