KOMUNIKAT w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z Programu 500+

01
Marz

Komunikat dotyczący koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z Programu 500+!!!

 

Od stycznia 2018 roku Wojewoda Pomorski przejął zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie to dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w krajach  Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii.

 

Oddział Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych przyjmują interesantów w następujących dniach i godzinach:

 

kontakt osobisty- środa 10ºº -  14ºº; piątek  8ºº – 11ºº

kontakt telefoniczny -  wtorek 9ºº – 11ºº; czwartek 12ºº – 14ºº

 

Informujemy ponadto, że inspektorzy działu prowadzą indywidualne sprawy z zakresu koordynacji z podziałem wg pierwszej litery nazwiska matki dziecka.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NR TELEFONU I NAZWISKA INSPEKTORA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWODZKIEGO W GDAŃSKU (w  zakładce Koordynacja Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych)