Biała Wstążka

27
List

16 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć  to międzynarodowa kampania,
którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers.
Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada
(Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia
(Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie
faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię jest 
wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi
  pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami
  na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych
  i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących
  się by przeciwdziałać przemocy,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic
 • powstrzymania przemocy wobec kobiet.

BIAŁA WSTĄŻKA

Po raz pierwszy mężczyźni przypięli białe wstążki w 1991 roku w Kanadzie. Wówczas ponad
sto tysięcy mężczyzn wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet. W ten sposób
wyrazili swój protest przeciwko krzywdzeniu kobiet. Upamiętnili także 24 kobiety, które zginęły
dwa lata wcześniej w masakrze w Montrealu, kiedy uzbrojony w broń palną i nóż myśliwski
25-letni Marc Lépine wkroczył na uczelnię i dokonał zbiorowego zabójstwa kobiet.
Selekcjonował ofiary ze względu na ich płeć: po wejściu do pierwszej sali rozdzielił kobiety
od mężczyzn i zaczął strzelać do kobiet. Następnie przeszedł przez kilka innych pomieszczeń, gdzie celował
i strzelał tylko i wyłącznie do kobiet. Podczas masakry Marc Lépine mówił, że "walczy z feminizmem".

Źródło:

https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

Miasto i Gmina Czersk po raz pierwszy przystępuje do
Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”

W ramach tegorocznej edycji zachęcamy do okazania wsparcia dla ofiar i sprzeciwu
wobec przemoc, by to zrobić wystarczy przyczepić do ubrania białą wstążkę.

W ramach kampanii:

-  zaangażowane zostały placówki oświatowe, w których odbędą się działania
   mające na celu podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka,

- ogłoszony został konkurs plastyczny „STOP przemocy w rodzinie!”  skierowany
  do wszystkich uczniów z terenu miasta i gminy Czersk,

- 27.11.2018r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Czersku oraz pracownicy
  MGOPS będą przypinać białe wstążeczki mieszkańcom miasta oraz rozdawać ulotki,

- 27.11.2018r. odbędą się zajęcia warsztatowe pod nazwą „Profilaktyka uzależnień –
  Jak skutecznie sobie radzić z problemami życiowymi?”, uczestnikami
   będą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- 06.12.2018 r. w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Czersku odbędzie się spotkanie pod hasłem „Od pokoju w domu – do pokoju na świecie”,
  które poprowadzi psychoterapeuta  Pan Tomasz Wachowiak.
  Uczestnikami spotkania będą beneficjenci MGOPS w Czersku.

- 07.12.2018r. w Ośrodku Kultury w Czersku odbędzie się spotkanie pod hasłem
  „Od pokoju w domu – do pokoju na świecie” w ramach, którego zostanie
  przeprowadzony wykład przez psychoterapeutę  Pana Tomasza Wachowiaka,
  którego odbiorcami będą: uczestnicy ŚDS oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, uczestnicy Dziennego Domu
  „Senior +”,  część teoretyczna poprzedzona będzie spektaklem w wykonaniu
  dzieci z Akademii Sukcesu w Czersku,

- 10.12.2018 r. w Ośrodku Kultury w Czersku odbędzie się konferencja „Biała wstążka 2018”
  podczas której odbiorcy będą mieli okazję zobaczyć spektakl „Czerwony kapturek na czacie”
  w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku oraz wysłuchać
  wykładu pod nazwą „System i ludzie – co sprzyja współpracy w obszarze przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie” przeprowadzonego przez Panią Annę Wiechcińską-Szymańską
  -  psychologa, członka zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  „Niebieska Linia" w Warszawie. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli władz lokalnych,
  radnych gminnych oraz powiatowych, dyrektorów placówek oświatowych oraz zakładów
  opieki zdrowotnej, Prezesa Sądu Rejonowego w Chojnicach,  funkcjonariuszy i komendantów
  policji  KP  Czersk oraz KPP Chojnice, księży, przedstawicieli grup samopomocowych,
  członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Działania związane z kampanią odbędą się w ramach realizacji
zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2017-2020 ,,Nie zamykaj oczu”