Biała Wstążka 2018

29
List
 
Dnia 27.11.2018 pracownicy MGOPS w Czersku oraz uczniowie II klasy pedagogiczno-psychologicznej
Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku wraz z opiekunem Panią Małgorzatą Szulc,
promowali kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. Młodzież wraz z opiekunami rozdawała
jabłka, ulotki oraz przypinała mieszkańcom białe wstążeczki, ktore są symbolem protestu przeciwko
krzywdzeniu kobiet. W ramach prowadzonej akcji uczniowie odwiedzili także między innymi pracowników
Urzędu Miejskiego w Czersku, funkcjonariuszy Komisariatu Policji, uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 
Z całego serca dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji wyrażając zgodę na
 przypięcie symbolicznej białej wstążeczki oraz podczas krótkich rozmów słownie wyrażali swój sprzeciw względem
stosowania przemocy nie tylko wobec kobiet, ale także innych bliskich osób.
 
Szczególne podziękowania kierujemy także do uczniów II klasy pedagogiczno-psychologicznej
LO w Czersku oraz Pani Małgorzaty Szulc za zaangażowanie oraz pomoc w promowaniu kampanii .
 
Działanie w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2017-2020 "Nie zamykaj Oczu".

Zdjęcia