"Od pokoju w domu do pokoju na świecie"

29
List
 
Dnia 27.11. 2018 w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  odbyło się spotkanie
pod hasłem "Od pokojuw domu do pokoju na świecie", które poprowadziła psycholog Pani Monika Narloch,
natomiast uczestnikami byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czersku. Wykład połączony
z ćwiczeniami miał na celu między innymi  podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania
przemocy, poznanie kryteriów uzależnienia, zwiększenie wiedzy na temat własnego wpływu
na swoje samopoczucieoraz relacje. eliminację stereotypów dotyczących charakterystyki osoby
uzależnionej oraz nabycie wiedzy pomocnej w odnalezieniu się na nowo w relacjach z dorosłymi dziećmi.
 
Działanie w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2017-2020 "Nie zamykaj Oczu" oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 

Zdjęcia