Komunikat

22
Sty

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta i gminy Czersk mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

ul. Przytorowa 22

główny specjalista pracy socjalnej Bożena Sawicka tel. 52 398 47- 65

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15

Po godzinach urzędowania informacji i pomocy udziela:

Komisariat Policji nr tel. 052 395 62 62

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek

 • Pomoc pieniężna
 • Zasiłek stały*
 • Zasiłek okresowy*
 • Zasiłek celowy*
 • Pomoc niepieniężna
 • Posiłek*
 • Pomoc rzeczowa (np. pomoc w formie żywności przekazywanej z Chojnickiego Banku Żywności)
 • Praca socjalna tj:
 • Pomoc w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku
 • Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej
 • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*

 

Formy pomocy oznaczone* wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004r o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku dysponuje również wykazem placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym.