Komunikat dotyczący osób bezdomnych

28
Sty

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERSKU ZWRACA SIĘ DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I OKOLIC O ZGŁASZANIE KAŻDEGO PRZYPADKU, GDZIE ZAGROŻONE BYŁOBY ZDROWIE LUB ŻYCIE CZŁOWIEKA, A ZWŁASZCZA GDY DOTYCZY TO OSÓB STARSZYCH SAMOTNYCH I BEZDOMNYCH.

Nr kontaktowy: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku 52 398 47 65

Komisariat Policji w Czersku 52 395 62 62

Telefony alarmowe ogólnopolskie:

wszystkie służby 112

policja                 997

pogotowie           999

straż pożarna      998