Wypłata dodatku energetycznego - aktualizacja

28
Sty

UWAGA!!! Wypłaty dodatków energetycznych nie zostaną zrealizowane w zaplanowanym terminie tj. 29.01.2019r.

Termin realizacji zostanie wskazany niezwłocznie po ustaleniu nowej daty.

Wypłaty dodatków energetycznych zostaną zrealizowane dnia 31.01.2019r.