Spotkanie profilaktyczne z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Czersku

01
Luty

 

Dnia 29 stycznia 2019 roku w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
w Czersku odbyło się spotkanie profilaktyczne pt. „Leczenie uzależnień – formy wsparcia”.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie II klasy profilu pedagogiczno- psychologicznego
Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku.
W trakcie spotkania rozmawiano o formach wsparcia dla osób uzależnionych,  
przedstawiono specyfikę pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uczniowie mieli  okazję uczestniczyć w „torze przeszkód” z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli.
Podsumowaniem spotkania był interesujący film na bazie wywiadu z osobą uzależnioną,
której udało się wybrnąć z nałogu.

Zajęcia przebiegły w spokojnej atmosferze. Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła
w spotkaniu i potwierdziła, że takie zajęcia podnoszą wiedzę na temat różnych uzależnień.

Zdjęcia