APEL O POMOC POGORZELCOM

01
Luty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zwraca się z serdeczną prośbą – do wszystkich ludzi dobrej woli - o wsparcie finansowe dla rodziny Państwa Morawskich z Będźmierowic, którzy w wyniku pożaru w dniu 25 stycznia 2019 r. stracili dach nad głową oraz podstawowe dobra materialne niezbędne do codziennego życia.

Dla nas wszystkich to kolejny czas próby i solidarności z ludzkim nieszczęściem – wszyscy razem na pewno damy radę.

Gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tragedią.

Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc pogorzelcom prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta:

16 8147 0002 0012 4719 3000 0010 Bank Spółdzielczy w Czersku

W załączniku publikujemy oświadczenie Pani Joanny Morawskiej.