Plan wypłat na miesiąc luty 2019

11
Luty

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC LUTY 2019 r.

08.02 DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE

14.02 ZASIŁKI STAŁE

15.02 ZASIŁKI CELOWE,OKRESOWE

18.02-21.02 PRZELEW 500 +

20.02-22.02 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

19.02 ABCDEFGH IJKL

21.02 ŁMNOPRSTUWZŻ

25.02 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

27.02 ZASIŁKI NIEODEBRANE