Plan wypłat na miesiąc marzec 2019

11
Luty

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC MARZEC 2019 r.

08.03 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

14.03 ZASIŁKI STAŁE

15.03 ZASIŁKI CELOWE,OKRESOWE

18.03-21.03 PRZELEW 500 +

20.03-22.03 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

19.03 ABCDEFGH IJKL

21.03 ŁMNOPRSTUWZŻ

25.03 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

27.03 ZASIŁKI NIEODEBRANE