Rekrutacja do projektu "Zatrudnijczerszczan.pl"- Wydłużona do dnia 15.03.2019r.

05
Marz

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe-  nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” wydłuzony - udział bezpłatny - zapraszamy!

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Kto może wziąć udział w projekcie

 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznymz  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

Oferta projektu

W ramach projektu oferujemy:

  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
  • 3 miesięczne staże zawodowe
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
  • poczęstunek podczas zajęć
  • zasiłek celowy
  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe

 

Rekrutacja do projektu trwa do dnia 15.03.2019r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz na stronie internetowej www.mgopsczersk.pl.

 

Przyjmowane będą do 15.03.2019r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

 

Kontakt:

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk,

Osoba do kontaktu: Anna Welter –koordynator projektu, telefon 500-218-147