Zajęcia pozaszkolne - Zapraszamy!

08
Kwie

Drodzy Państwo,

W związku z rozpoczęciem akcji strajkowej pracowników oświaty z terenu Gminy Czersk,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, iż Ci z Państwa,
którzy podpisali stosowne zgody i których dzieci korzystają z form zajęć pozalekcyjnych,
jakie oferuje świetlica „Fasola”, w związku z deklarowanym, ograniczonym zapewnieniem
dzieciom opieki świetlicowej w szkołach, mogą zgłaszać się do
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku,
celem zapewnienia dzieciom opieki (zajęcia świetlicowe). 

 

Jednocześnie informujemy, iż proponowana pomoc dotyczy tych dzieci,
których rodzice / opiekunowie prawni pracują, bądź w ramach innych,
wyjątkowych zadań, nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Czapiewska, tel.:52 398 92 42