Zapytanie ofertowe na realizację zajęć przez psychologa w ramach projektu "Zatrudnijczerszczan.pl"

12
Kwie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie przez psychologa indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych w ramach   projektu  „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Harmonogram postępowania:

  - Dnia 12.04.2019r. zaproszenie do składania ofert.

  - Dnia 23.04.2019r. – ostateczny termin składania ofert

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Usługa będzie realizowana na terenie miasta Czersk, w miejscach  wskazanym przez Zmawiającego w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych z Zamawiającym

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie od dnia 23.04.2019r. do godziny 15:00 (data przyjmowania ofert).

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu:

  • osobiście pod adresem Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Przytorowa 22, 89-650 Czersk (sekretariat)
  • pocztą/kurierem na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk