Wieczór filmowy

15
Kwie

Dnia 5 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku odbył się
„Wieczór filmowy” dla dzieci uczęszczających na zajęcia pozaszkolne oraz dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny.
 Dobra zabawa i integracja trwały kilka godzin. Nie zabrakło emocji i smacznego poczęstunku.

Zdjęcia