Plan wypłat na miesiąc maj 2019 r.

09
Maj

Plan wypłat na miesiąc maj 2019 r.

10.05 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

14.05 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

20.05-21.05 PRZELEW 500 + 

21.05-22.05 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

22.05 ABCDEFGH IJKL

23.05 ŁMNOPRSTUWZŻ

24.05 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

29.05 ZASIŁKI NIEODEBRANE