II Przegląd Małych Form Teatralnych "Nie jestem Obojętny"

24
Maj

Dnia 22 maja w Ośrodku Kultury w Czersku odbył się
II Przegląd Małych Form Teatralnych ,,Nie jestem obojętny”
zorganizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Czersku.Zaproszenie do udziału skierowano do uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Gminy Czersk.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją Pani Anny Łangowskiej - terapeuty ds. narkomanii,
podczas której prowadząca przybliżyła młodzieży psychologiczne mechanizmy
behawioralnych oraz chemicznych uzależnień.

Pierwszą grupą biorącą udział w II Przeglądzie Małych Form Teatralnych byli uczniowie 
klasy V B ze Szkoły Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II  w Czersku, którzy zaprezentowali
sztukę pod nazwą „Czerwony Kapturek na czacie” koordynowaną przez panią Katarzynę Thiede

Gościnnie zaprezentowali się także uczestnicy  „Klubu Kreatywnego Malucha” działającego
przy Ośrodku Kultury w Czersku prowadzonego przez panią Katarzynę Wesołowską-Konefał.
Nasi najmłodsi artyści przedstawili widowisko „ Królowa Śniegu”.

Drugą  grupą biorącą udział w przeglądzie byli uczniowie Zespołu Szkół w Rytlu.
Zaprezentowali przedstawienie „Baśń o Królewnie Śnieżce”, które przygotowali pod kierunkiem pani Anny Piesik.

Na widowni zasiedli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku
oraz Szkoły Podstawowej nr II im. Jana Pawła II w Czersku.

Serdecznie dziękujemy:

-Przedstawicielom Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Czersku -  Panu Grzegorzowi Zabrockiemu
oraz Panu Krzysztofowi Przytarskiemu za swoją obecność,

-Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Czersku – Pani Jolancie Lipskiej za swoją obecność
oraz współprowadzenie spotkania,

- Dyrektorowi oraz Pracownikom Ośrodka Kultury w Czersku za udostępnienie sali widowiskowej,
pomoc w organizacji technicznej oraz nagłośnienie,

- Paulinie Glinieckiej – za wykonanie piosenki „Nie Pij Tato”  oraz wprowadzenie w profilaktyczny
nastrój II Przeglądu Małych Form Teatralnych

- wszystkim aktorom oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie form teatralnych.

Dzieci i młodzież miały możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalno-aktorskich
w zakresie tematyki przeglądu. Spektakle dotykały problemów związanych z zagrożeniami
obcowania z substancjami zmieniającymi świadomość oraz ryzykiem nieumiejętnego korzystania z Internetu.
Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek, a młodzi aktorzy otrzymali upominki 
w formie dyplomów, słodyczy oraz gier planszowych. 

„Scena każdego teatru to wielkie zwierciadło, w którym przeglądają się widzowie.
Każde lustro zaś to wielka scena ustawiona
w samym środku życia”  - Elif Şafak

Do zobaczenia za rok!

Zadanie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

 

Zdjęcia