Dzień Dziecka

03
Czerw
Dnia 30 maja 2019 roku pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
działającego w strukturach MGOPS w Czersku oraz Asystenci Rodzin, włączyli się w obchody
Dnia Dziecka zorganizowane przez Ośrodek Kultury w Czersku.  
Przygotowane stoisko profilaktyczne cieszyło się dużym zainteresowaniem
ze strony przybyłych dzieci oraz ich rodziców czy opiekunów. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę
w profilaktycznych quizach, zagadkach czy krzyżówkach, by nastepnie odebrać wylosowaną nagrodę niespodziankę.
Na dzieci czekały również balony oraz poczęstunek w postaci owoców i słodyczy.
 
Zadanie zrealizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Zdjęcia