Plan wypłat czerwiec 2019 r.

03
Czerw

10.06 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

14.06 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

17.06-18.06 PRZELEW 500 +

18.06-19.06 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

19.06 ABCDEFGH IJKL

24.06 ŁMNOPRSTUWZŻ

25.06 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

27.06 ZASIŁKI NIEODEBRANE