Plan wypłat lipiec 2019 r.

27
Czerw

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC W BS SKÓRCZ lipiec 2019 r.

10.07 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

15.07 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

17.07-18.07 PRZELEW 500 +

18.07-19.07 PRZELEW ŚW. RODZ. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

22.07 ABCDEFGHIJKL

23.07 ŁMNOPRSTUWZŻ

25.07 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

29.07 ZASIŁKI NIEODEBRANE