Plan wypłat wrzesień 2019 r.

23
Sier

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC W BS SKÓRCZ

 wrzesień 2019 r.

10.09 DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

13.09 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

17.09-18.09 PRZELEW 500 +

19.09 - 20.09 PRZELEW ŚW. RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE / 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

23.09 ABCDEFGHIJKL

24.09 ŁMNOPRSTUWZŻ

27.09 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE, WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO,  ZASIŁKI NIEODEBRANE