Program korekcyjno-edukacyjny

02
Wrze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zachęcają do udziału w Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Program jest realizowany w powiecie chojnickim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach 
ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice.

Celem zajęć jest wypracowanie przez uczestników:

1.            Nowych postaw i relacji , które mają charakter partnerski,

2.            Umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych,

3.            Umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie,

4.            Umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, korzystania z pomocy innych,

5.            Umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Założeniem programu jest ukierunkowanie uczestników zajęć ku rozpoznaniu przyczyn i skutków ich zachowań oraz pomoc
w dokonaniu zmian tych zachowań. Na spotkaniach jest kładziony nacisk na promocję wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet  i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych. Realizacja programu odbywa się poprzez zajęcia warsztatowo – treningowe mające na celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą, uczenie konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

1.7.09.2019

2.14.09.2019

3. 21.09.2019

4.28.09.2019

5.5.10.2019

6.12.10.2019

7.19.10.2019

8.26.10.2019

9.2.11.2019

10.9.11.2019

11.16.11.2019

12.23.11.2019

13.30.11.2019

14.7.12.2019

15.14.12.2019

Zajęcia będą odbywały się w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Czersku, ul. Batorego 4A w każdą sobotę od dnia 7.09.2019 do 14.12.2019
– Łącznie 15 spotkań. Chętne osoby zapraszamy
do kontaktu z p. Agnieszką Czapiewską tel. 52 398 92 42