Plan wypłat październik 2019 r.

18
Wrze

PLAN WYPŁAT NA MIESIĄC  W BS SKÓRCZ

Październik 2019 r.

 

10.10 DODATKI MIESZKANIOWE

          DODATKI ENERGETYCZNE

14.10 ZASIŁKI STAŁE,CELOWE,OKRESOWE

17-18.10 PRZELEW 500 +

21-22.10 PRZELEW ŚW. RODZ./ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE,WYCHOWAWCZE

/ 500+/ ORAZ FUNDUSZ ALIM.:

23.10 ABCDEFGH IJKL

24.10 ŁMNOPRSTUWZŻ

25.10 ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE,

          WYNAGRODZENIE OPIEK. SĄDOWEGO

30.10 ZASIŁKI NIEODEBRANE