Plan wypłat

Dodatki mieszkaniowe

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj  2018

Czerwiec 2018

Świadczenia za prace społecznie użyteczne

dzień  wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

10

9

9

10

10

8

PRZELEW

10

9

9

10

10

8

NIEODEBRANE

31

28

30

27

28

27

 

Dodatki mieszkaniowe

Lipiec 2018

Sierpień  2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Świadczenia za prace społecznie użyteczne

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

10

10

10

10

9

5

PRZELEW

10

10

10

10

9

5

NIEODEBRANE

27

29

27

29

28

20

 

Zasiłki stałe

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

dzień 

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

15

14

14

13

14

14

PRZELEW

15

14

14

13

14

14

NIEODEBRANE

31

28

30

27

28

27

 

Zasiłki stałe

Lipiec 

2018

Sierpień 

2018

Wrzesień

2018

Październik

2018

Listopad

2018

Grudzień

2018

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

13

13

14

15

14

7

PRZELEW

13

13

14

15

14

7

NIEODEBRANE

27

29

27

29

28

20

 

Zasilki okresowe, celowe (2 terminy)

Styczeń 2018

Luty  2018

Marzec  2018

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego (tylko w II terminie)

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

18

16

16

17

17

18

PRZELEW

18

16

16

17

17

18

GOTÓWKA II TERMIN

29

26

27

25

25

25

PRZELEW II TERMIN

29

26

27

25

25

25

NIEODEBRANE

31

28

30

27

28

27

 

Zasilki okresowe, celowe

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad  2018

Grudzień  2018

Wynagrodzenie dla opiekuna sądowego (tylko w II terminie)

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

17

17

17

18

16

11

PRZELEW

17

17

17

18

16

11

GOTÓWKA II TERMIN

25

27

25

26

26

14

PRZELEW II TERMIN

25

27

25

26

26

14

NIEODEBRANE

27

29

27

29

28

20

 

 

Świadczenia rodzinne

 Październik  2017

 

Listopad 2017

 

Grudzień 2017

Styczeń 2018

Luty 2018

Marzec 2018

Fundusz alimentacyjny

dzień

wypłaty

dzień 

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A - L

19

21

9

19

20

20

Ł - Ż

20

22

12

20

21

22

PRZELEW

19

21

9

19

20

19 - 23

NIEODEBRANE

28

30

20

31

28

30

 

 

Świadczenia rodzinne

 

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Fundusz alimentacyjny

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A - L

23

22

20

20

21

20

Ł - Ż

24

24

22

24

22

24

PRZELEW

19

21

19

19

20

19

NIEODEBRANE

27

28

27

27

29

27

 

500 +“

Świadczenia wychowawcze

Październik

2017

Listopad

2017

Grudzień

2017

Styczeń

2018

Luty

2018

Marzec

2018

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

dzień wypłaty

GOTÓWKA

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A - L

19

21

9

19

20

20

Ł - Ż

20

22

12

20

21

22

 

PRZELEW

 

21

23

12

23

22

 

21

 

 

NIEODEBRANE

 

28

30

20

31

28

30

 

500 +“

Świadczenia

wychowawcze

Kwiecień

2018

Maj

2018

Czerwiec

2018

Lipiec

2018

Sierpień

2018

Wrzesień

2018

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

dzień

wypłaty

GOTÓWKA

 

nazwiska

zaczynające

się od liter:

A - L

23

22

20

20

21

20

Ł - Ż

24

24

22

24

22

24

PRZELEW

20

23

21

23

23

21

NIEODEBRANE

27

28

27

27

29

27

 

Szanowni Klienci!

Wszystkie przelewy przez MGOPS w Czersku realizowane są drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym:

  1. W szczególnych przypadkach może zdarzyć się sytuacja, że wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy nastąpią w następnym dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu – w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

  2. Doręczenia świadczeń (przekazy pocztowe) pod adres zamieszkania  - do końca danego miesiąca.

Powyższe terminy wypłat mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.), świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy mogą nastąpić w terminie późniejszym od wskazanego w powyższym terminarzu, w zależności od księgowania środków u odbiorcy przelewu w danym banku.

Wypłaty świadczeń będących zadaniem zleconym gminie uzależnione są od przekazania dotacji, środków przez Urząd Wojewódzki.