VIII Turniej Kręglarski w Tucholi

W dniu 17 października br. Środowiskowy Dom Samopomocy z Czerska brał udział w VIII Turnieju Kręglarskim dla osób niepełnosprawnych w Tucholi. W turnieju oprócz zespołu z Czerska udział wzięły zespoły ze Środowiskowych Domów Samopomocy z Więcborka, Nowej Wsi Wielkiej, Tucholi, Chojnic, Torunia, Wonorza oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Tucholi i Dom Pomocy Społecznej z Wysokiej. Wszystkie drużyny nagrodzono pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Zdjęcia