Sadzenie drzewek

25 kwietnia 2018 r. dwoje uczestników wraz z opiekunem wzięło udział w sadzeniu drzewek klonowych w ramach współpracy Osiedla Chojnickiego z MGOPS w Czersku. Prace odbywały się na ulicy Matejki. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwali Pani Teresa Smyk i Pan Jerzy Chirek. Pomimo niesprzyjającej aury zaplanowane prace zostały wykonane.

Zdjęcia