Spotkanie z członkami rodzin

12 kwietnia br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku odbyło się coroczne spotkanie z członkami rodzin uczestników. Gości przywitała p. Sylwia Tomaszewska, Dyrektor MGOPS. Podczas spotkania omawiano plan pracy ŚDS do końca 2018 roku, w tym wyjazdy na wycieczki, spotkania integracyjne, zawody i turnieje sportowe. Odbywały się również rozmowy indywidualne członków rodzin z pracownikami ośrodka na temat funkcjonowania uczestników w placówce. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym w pracowni kulinarnej.

Zdjęcia