Spotkanie z pracownikiem socjalnym

Dnia 21.11.2018r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego odbyło się spotkanie ze starszym pracownikiem socjalnym Panem Szymonem Skrzypczakiem, który przybliżył uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku na czym polega praca pracownika socjalnego oraz jak funkcjonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku. W bardzo ciekawy i prosty sposób omówił zasady przyznawania świadczeń pieniężnych oraz różne formy wsparcia i opieki, które oferuje nam ośrodek pomocy, np. pomoc żywnościowa. Po spotkaniu grupa podopiecznych udała się wraz z terapeutą do MGOPS w Czersku, aby dokładnie zapoznać się z funkcjonowaniem ośrodka. Uczestnicy zostali bardzo miło przyjęci przez pracowników oraz ugoszczeni przez Panią Dyrektor Sylwię Tomaszewską.

Zdjęcia